Zobacz ofertę

Urządzenia poekspozycyjne


WYPRZEDAŻ 
URZĄDZEŃ 
POEKSPOZYCYJNYCH

Szybki kontakt


Obsługa Klientów

+48 81 742 53 11

+48 81 742 53 12

+48 81 742 53 13

rapa@rapa.lublin.pl

Pn-Pt 7:45-15:45

Projekty unijne

 

Projekt „Nowoczesne wzornictwo dźwignią rozwoju firmy RAPA.”

"RAPA" S. MIĘDLAR W. I I. SZYMAŃSCY SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pt. „Nowoczesne wzornictwo dźwignią rozwoju firmy RAPA” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Cele projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności Spółki RAPA, co w szczególności przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek i wzmocnienie pozycji firmy.

 

Planowane efekty:

1.Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz wprowadzeniu nowych produktów.

2.Dostosowanie wzornictwa (designu) do aktualnych potrzeb i trendów rynkowych.

3.Lepsza znajomość trendów, potrzeb i oczekiwań rynku krajowego oraz zagranicznego.

4.Uspójnienie działań i sposobu komunikacji pod kątem wzorniczym.

5.Rozwój eksportu, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu wzornictwa.

6.Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem oraz uzyskanie powtarzalności sprzedaży

 

Wartość projektu: 142 680.00 PLN


Wkład Funduszy Europejskich
:
98 600.00 PLN

 logo3_ue.jpg

 

Projekt  „Wzrost konkurencyjności firmy "RAPA" S. Międlar, W. i I. Szymańscy sp. j.
poprzez zakup innowacyjnych maszyn i dywersyfikację działalności firmy”

 Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

„RAPA” S. Międlar W. i I. Szymańscy Spółka Jawna zrealizowała  projekt z Działania 1.3 dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw - RPO WL 2007 – 2013 współfinansowany ze środków unijnych i budżetu państwa.

 

Projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy "RAPA" S. Międlar, W. i I. Szymańscy sp. j. poprzez zakup innowacyjnych maszyn i dywersyfikację działalności firmy”

 

-umowa o dofinansowanie nr 12.12-UDA-RPLU.01.03-00-06-082/13

 

Opis projektu: Celem planowanego projektu jest wzrost konkurencyjności firmy "RAPA" S. Międlar, W. i I. Szymańscy sp. j. poprzez zakup innowacyjnych maszyn i dywersyfikację działalności firmy, co znacząco wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa oraz umożliwi pozyskanie szerokiego grona odbiorców z całego kraju i zagranicą. Celem projektu jest również wzrost zatrudnienia, poprawa wizerunku firmy oraz jakości obsługi klienta. Celem zasadniczym projektu jest wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w celu poprawienia konkurencyjności i innowacyjności oferowanych produktów poprzez zakup nowych, innowacyjnych maszyn/urządzeń i specjalistycznego oprogramowania. Powyższe cele strategiczne firma zamierza osiągnąć poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań i produktów oraz zapewnieniu ochrony środowiska naturalnego.

 

Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL

W Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

Tel.0  800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864

Email: rpo@lubelskie.pl, http://www.rpo.lubelskie.pl/

 

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin

Tel. 81 46 23 800, 81 46 23 812, 81 46 23 831

Email: lawp@lubelskie.pl, http://www.lawp.lubelskie.pl/

 

logo1_ue.jpg

 

Projekt „Wzmocnienie konkurencyjności RAPA S.MIĘDLAR W. I I.SZYMAŃSCY SPÓŁKA JAWNA poprzez wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej.”

„RAPA” S. MIĘDLAR W. I I. SZYMAŃSCYSPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pt. „Wzmocnienie konkurencyjności RAPA S.MIĘDLAR W. I I.SZYMAŃSCY SPÓŁKA JAWNA poprzez wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej.” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

 

Cele projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek.

 

Planowane efekty: 

Do oczekiwanych efektów projektu należy zaliczyć:

1. Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy.

2. Wdrożenie rekomendacji ze strategii wzorniczej.

3. Rozbudowa parku maszynowego.

4. Wzrost rozpoznawalności marki.

5. Osiągnięcie określonych rezultatów finansowych.

 

Wartość projektu:   5 423 633,07 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  2 994 740,00 zł

 parp_fundusze_europejskie.png

Informacja o wyborze Wykonawcy

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój firmy RAPA z zastosowaniem nowoczesnego wzornictwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, firma „RAPA” S. Międlar, W. i I. Szymańscy sp. j. informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej.

Pliki do pobrania

Postępowania ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie konkurencyjności RAPA S. MIĘDLAR W. I I. SZYMAŃSCY SPÓŁKA JAWNA poprzez wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 firma RAPA poszukuje Dostawcy pakietów pomiarowych do laboratorium. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku do pobrania zamieszczonym poniżej.

Pliki do pobrania:

1. Zapytania ofertowe - PL 16032018

2. Inquiry - ENG 16032018