Zobacz ofertę

Urządzenia poekspozycyjne


WYPRZEDAŻ 
URZĄDZEŃ 
POEKSPOZYCYJNYCH

Szybki kontakt


Obsługa Klientów

+48 81 742 53 11

+48 81 742 53 12

+48 81 742 53 13

rapa@rapa.lublin.pl

Pn-Pt 7:45-15:45

Konserwacja

Po wyłączeniu z sieci, bieżącą konserwację wykonuje użytkownik przez:

1. Mycie ciepłą wodą z dodatkiem środków właściwych do mytych powierzchni

2. Usuwanie zanieczyszczeń ze skraplacza odkurzaczem (ruchem z góry na dół – wzdłuż ożebrowania) z częstotliwością właściwą dla panujących warunków otoczenia, tak aby przepływ chłodzącego powietrza przez ożebrowanie skraplacza nie był utrudniony (zalecamy raz w miesiącu). Raz w roku (najlepiej przed pierwszymi upałami) obowiązkowo oczyścić skraplacz odkurzaczem oraz przedmuchać ożebrowanie sprężonym powietrzem od strony wentylatora

Czyszcząc skraplacz należy zachować ostrożność, aby nie zniekształcić ożebrowania. Niewykonanie polecenia z pkt 2 powoduje duże zużycie energii, spadek wydajności chłodniczej urządzenia, przegrzanie agregatu, co w konsekwencji może prowadzić do awarii i utraty gwarancji.

Nie zaleca się czyszczenia skraplacza szczotką, ponieważ powoduje to wbijanie kurzu w głąb ożebrowania do całkowitego zatkania przepływu powietrza.

 

Konserwacja Lad chłodniczych

Modele lad: L-A, L-A1, L-A2, L-A3, L-B, L-B1, L-B2, L-B3, L-C , L-D, L-D3

czyszczenie_skraplacza_lady_a_d.png

 


 Modele lad: L-E, L-E Max, L-E1, L-E1 Max, L-F, L-F Max, L-F/NW, L-F/NZ

czyszczenie_skraplacza_lady_le_e1_f_max.png 

Konserwacja Szaf chłodniczych z dolnym agregatem

czyszczenie_skraplacza_szafa_ad.png

Konserwacja Szaf chłodniczych z górnym agregatem

czyszczenie_skraplacza_szafa_ag.png

Konserwacja Regału chłodniczego

czyszczenie_skraplacza_rch-o.png

Konserwacja Chłodniczej witryny cukierniczej

czyszczenie_skraplacza_witryna_cukiernicza.png

Konserwacja Chłodniczej altany kwiatowej

czyszczenie_skraplacza_altana.png