Zobacz ofertę

Urządzenia poekspozycyjne


WYPRZEDAŻ 
URZĄDZEŃ 
POEKSPOZYCYJNYCH

Szybki kontakt


Obsługa Klientów

+48 81 742 53 11

+48 81 742 53 12

+48 81 742 53 13

rapa@rapa.lublin.pl

Pn-Pt 7:45-15:45

Często zadawane pytania

Jak dbać o urządzenie?

Proszę przejść do zakładki Konserwacja.

Dlaczego urządzenie nie chłodzi?

Główne przyczyny braku chłodzenia niewymagające interwencji serwisu to:

Przyczyna Objawy Rozwiązanie problemu
Zanieczyszczony skraplacz - Widoczna warstwa kurzu na ożebrowaniu skraplacza;

- Gorące powietrze wydobywające się
z komory agregatu;

- Głośna praca agregatu;

- Charakterystyczne „klikanie” wydobywające się z komory agregatu co kilka minut.

Przed czyszczeniem skraplacza należy urządzenie wyłączyć.Zanieczyszczenia na skraplaczu usuwamy odkurzaczem z końcówką wyposażoną w szczotkę, delikatnie wzdłuż ożebrowania aby nie doszło do zagięcia lameli. Więcej informacji na temat konserwacji tutaj

 

Urządzenie załadowane ciepłymi produktami

- Gorące powietrze wydobywające się
z komory agregatu;

- Głośna praca agregatu;

- Charakterystyczne „klikanie” wydobywające się z komory agregatu co kilka minut.

Towar wkładany do komory urządzenia powinien być wstępnie wychłodzony maksymalnie 4oC powyżej temperatury przechowywania.

 

Za wysoka temperatura otoczenia

 - Gorące powietrze wydobywające się
z komory agregatu;

- Głośna praca agregatu;

- Charakterystyczne „klikanie” wydobywające się z komory agregatu co kilka minut.

Temperatura otoczenia dla prawidłowej pracy urządzenia nie powinna przekraczać odpowiednio: dla 3 klasy klimatycznej 25oC
i dla 4 klasy klimatycznej 30oC

 

Nieprawidłowe rozmieszczenie towaru
w komorze chłodzenia

- Towar rozmieszczony niezgodnie z opisem
w instrukcji obsługi.
Towar należy umieścić w taki sposób jak opisuje to instrukcja obsługi. Najważniejsze aby nie wykraczać poza obrys półek oraz nie przekraczać linii wyznaczającej granicę załadunku.

 

Niedomknięte drzwi komory przez dłuższy czas

- Niedomknięcie drzwi może charakteryzować się mocnym oblodzeniem parownika, co wkonsekwencji może objawiać się dużym spadkiem wydajności urządzenia. W przypadku mocnego oblodzenia parownika należy wyłączyć urządzenie do całkowitego stopnienia lodu i wykroplenia się w pojemniku na skropliny. W celu przyspieszenia skraplania lodu należy otworzyć drzwi komory dla lepszej wymiany ciepła. Proszę kontrolować stan wody w pojemniku na skropliny aby nie doszło do przepełnienia pojemnika.

 

Obce źródło ciepła wpływające na nieprawidłową pracę urządzenia

- Gorące powietrze wydobywające się
z komory agregatu;

- Głośna praca agregatu;

- Charakterystyczne „klikanie” wydobywające się z komory agregatu co kilka minut.

Obcym źródłem ciepła może być każde inne urządzenie które emituje ciepło np. palnik gazowy, grzejnik, inne urządzenie wyposażone w agregat chłodniczy itp. Należy zwrócić uwagę czy wymienione przykłady mogą wpływać na pogorszenie warunków pracy urządzenia.

 

Odgłos (dźwięk) trzasków dobiegający z pojemnika na skropliny?

W przypadku trzasków dobiegających z pojemnika na odparowanie kondensatu należy odłączyć urządzenie od zasilania, odczekać do ostygnięcia grzałki (ok. 10 min.), oczyścić szmatką grzałkę i pojemnik z zanieczyszczeń.

Jakie jest maksymalne obciążenie półki standardowej w szafie chłodniczej?

 Maksymalne obciążenie półki standardowej w szafie chłodniczej wynosi 30 kg.

Jakie jest maksymalne obciążenie półki gęstej w szafie chłodniczej?

 Maksymalne obciążenie półki gęstej w szafie chłodniczej wynosi 40 kg.